Proces proizvodnje bakrene folije u fabrici

Uz veliku privlačnost u širokom spektru industrijskih proizvoda, bakar se smatra vrlo svestranim materijalom.

Bakarne folije se proizvode vrlo specifičnim proizvodnim procesima u fabrici folije koji uključuje toplo i hladno valjanje.

Zajedno sa aluminijumom, bakar se široko primenjuje u industrijskim proizvodima kao veoma svestran materijal među materijalima od obojenih metala.Naročito posljednjih godina, potražnja za bakrenom folijom raste za elektroničkim proizvodima uključujući mobilne telefone, digitalne fotoaparate i IT uređaje.

Izrada folije

Tanke bakrene folije se proizvode ili elektrodepozicijom ili valjanjem.Za elektrodepoziciju bakar visokog kvaliteta mora biti rastvoren u kiselini da bi se dobio bakarni elektrolit.Ova otopina elektrolita se pumpa u djelomično uronjene, rotirajuće bubnjeve koje su električno napunjene.Na ove bubnjeve je elektrotaložen tanak sloj bakra.Ovaj proces je također poznat kao plating.

U procesu proizvodnje bakra sa elektrotaloženjem, bakrena folija se nanosi na titanijumski rotirajući bubanj iz rastvora bakra gde je povezana na izvor jednosmernog napona.Katoda je pričvršćena na bubanj, a anoda je uronjena u rastvor bakarnog elektrolita.Kada se primeni električno polje, bakar se taloži na bubnju dok se rotira veoma sporo.Bakarna površina na strani bubnja je glatka dok je suprotna strana hrapava.Što je brzina bubnja manja, bakar postaje deblji i obrnuto.Bakar se privlači i akumulira na površini katode titanijumskog bubnja.Mat i bubanj strana bakarne folije prolaze kroz različite cikluse obrade kako bi bakar mogao biti prikladan za proizvodnju PCB-a.Tretmani poboljšavaju prianjanje između bakra i dielektričnog međusloja tokom procesa laminacije obloženog bakrom.Još jedna prednost tretmana je da djeluju kao sredstva protiv tamnjanja usporavajući oksidaciju bakra.

3
6
5

Slika 1:Proces proizvodnje elektrodeponiranog bakra Slika 2 ilustruje procese proizvodnje valjanih bakarnih proizvoda.Oprema za valjanje je grubo podijeljena u tri vrste;naime, tople valjaonice, hladne valjaonice i tvornice folije.

Zavojnice od tankih folija se formiraju i podvrgavaju se naknadnoj hemijskoj i mehaničkoj obradi dok se ne formiraju u svoj konačni oblik.Šematski prikaz procesa valjanja bakarnih folija dat je na slici 2. Blok od livenog bakra (približne dimenzije: 5mx1mx130mm) se zagrijava do 750°C.Zatim se reverzibilno vruće valja u nekoliko koraka do 1/10 svoje prvobitne debljine.Prije prvog hladnog valjanja ljuske koje nastanu termičkom obradom uklanjaju se mljevenjem.U procesu hladnog valjanja debljina se smanjuje na oko 4 mm i limovi se formiraju u kotur.Proces se kontrolira na način da se materijal samo produžuje i ne mijenja širinu.Kako se listovi ne mogu dalje formirati u ovom stanju (materijal je opsežno očvrsnuo), oni prolaze termičku obradu i zagrijavaju se na oko 550°C.


Vrijeme objave: 13.08.2021